International 4H Youth Exchange

World peace through understanding


4H prosjekt og konferanse


 

Dette er to av sakene som var oppe på årsmøtet 13. mars 2004.

Utvikling av 4H prosjekt om internasjonalt arbeid
Årsmøtet vedtok å bruke inntil kr 90 000,- til utvikling av et 4H prosjekt (det som i gamle dager het 4H oppgave) om internasjonalt arbeid.

Hovedmålsetningen med 4H prosjektet skal være: å fremme internasjonal forståelse. Tilleggsmålsetningene er å utvikle og gjøre kjent det internasjonale engasjementet/arbeidet til Norske 4H. Skaffe vertsfamilier, skaffe framtidige søkere til utvekslingsprogrammene i 4H og deltakere i det internasjonale arbeidet til Norske 4H.

Målet er å ha prosjektheftet ferdig til bruk fra 2005 og gruppa som følger opp arbeidet består av Anita Larsen Panman, Hallvard Hatlested, Kari Bjørke og Signe Nylend.

 

Konferanse i Norge i 2007 - arbeidet er i gang
Vi har invitert til europeisk konferanse i Norge i 2007. Det er etablert en gruppe bestående av Hilde Hjelt, Geir Sandvik Hjelen og Hilde W. Riser som har fått følgende mandat:

  • Finne egnet sted og tid. (alternativer om mulig) og presentere dette for årsmøtet i 2005.

  • Foreslå medlemmer til arrangementskomité som velges på årsmøtet i 2005.

Innspill og ideer mottas selvfølgelig med takk.

         

  Til hovedsiden