International 4H Youth Exchange

World peace through understanding


Nytt 4H prosjekt


 

På årsmøtet 2004 ble det vedtatt å dekke kostnadene til utvikling av et 4H-prosjekt (tidligere "4H oppgave") i internasjonalt arbeid, med inntil kr 90 000 frå Konferansefondet

Arbeidsgruppen som ble nedsatt består av Kari Bjørke, Signe Nylend, Hallvard Hatlestad og Anita Larsen Panman. Gruppen har hatt fire møter og arbeidet med det nye 4H-prosjethefte går etter planen. Som tekstforfatter har gruppa knyttet til seg Elin Kjeldstadli som har hovedansvar for utforming av teksten og innholdet i fagdelen. Norske 4H med flere blir brukt som høringsinstans. Heftet blir bygget opp etter samme mal som 4H sine øvrige prosjekthefter, men vi håper også at dette hefte kan bli til nytte for NIFYEA i sitt internasjonale arbeid.

Målet er å lage et morsomt, lærerikt og tiltalende 4H-prosjekt som fremmer internasjonal forståelse.

Gruppa håper å kunne presentere et ferdig trykket 4H-prosjekthetfte den 1. november 2004

         

  Til hovedsiden