s

International 4H Youth Exchange

World peace through understanding


Årsmøte


 

 

NIFYEA avholder sitt årsmøte hvert år, som regel i februar/mars. Det har variert hvordan det praktisk blir lagt opp; lørdagsmøte i Oslo med middag på kvelden og evt. sen frokost søndag formiddag, helgetreff på leirstad e.l. med møte lørdag og mimring og moro resten av helga....

Årsmøtet er NIFYEAs høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet innkalles av styret minst fire uker før møtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av desember.

Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt medlemskontingent for inneværende år.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av NIFYEAs medlemmer krever det.

Årsmøteprotokoller:

 
 

Årsmøte 2005
Årsmøte 2006

Årsmøte 2007
Årsmøte 2008
Årsmøte 2009
Årsmøte 2010
Årsmøte 2011

Årsmøte 2012
Årsmøte 2013
Årsmøte 2014
Årsmøte 2015
Årsmøte 2016

 

     

NIFYEA Til hovedsiden