International 4H Youth Exchange

World peace through understanding


Konferansefondet - vedtekterRevidert og vedtatt på årsmøtet i mars 2010

 


Fondets formål:

Overskuddet fra de europeiske IFYE-konferansene på Jønsberg i 1986, på Mære i 1997 og på Melsom i 2007 er i sin helhet avsatt i et fond på høyrentekonto. Dette fondet kalles Konferansefondet. Midlene i fondet kan kun benyttes til markedsføring av IFYE-programmet, og som direkte støtte, likviditet og sikringsfond for europeiske konferanser arrangert av NIFYEA. Det er til enhver tid styret i NIFYEA som disponerer fondsmidlene etter følgende vedtekter

  • § 1 Vedtak om bruk av fondet inngår som del av budsjettvedtaket på årsmøtet i NIFYEA. Midlene skal fortrinnsvis gå til markedsføring av IFYE-programmet.

  • § 2 Grunnkapitalen i fondet skal være på minst 100.000 kroner.

  • § 3 Disponering til europeisk IFYE-konferanse eller tilsvarende arrangement i Norge etter følgende retningslinjer:

   a) Fondet kan stille likviditet(lån) til konferanser, for å lette arbeidet for en hovedkomité. Likviditet kan stilles etter avtale med årsmøtet i NIFYEA. Avtalen skal fordele økonomisk ansvar og regulere evt. overskudd/underskudd etter en konferanse.

   b) Årsmøtet i NIFYEA kan bevilge direkte støtte til konferanse etter søknad.

  • § 4 Fondet kan ikke benyttes til å dekke eventuelle underskudd i regnskapet til NIFYEA.

  • § 5 Styret i NIFYEA legger frem en separat regnskapsrapport fra fondet til klubbens årsmøte.

  • § 6 Endring av gjeldende vedtekter for Konferansefondet må ha 2/3 flertall på årsmøtet.


 
     

 


Til NIFYEA Til hovedsiden Vedtekter NIFYEA