International 4H Youth Exchange

World peace through understanding


Vertsfamilie


       
 

 

 

Internasjonal opplevelse i egen stue
Vi får besøk av IFYE-deltakere fra de samme land vi sender til. Disse trenger vertsfamilier! Det å være vertsfamilie er også en fin måte å bli kjent med andre på. Gjennom utveksling av erfaringer og opplevelser sammen, lærer både de som er på besøk og vertsfamiliene mye om deres egne og andres land og kultur.

Hva kreves av en vertsfamilie
En seng, en varm velkomst og litt tid til å være sammen med IFYEen er i grunnen alt som trenges. Det blir som å ha et ekstra medlem i familien et par uker, og vedkommende skal være med på fellesgjøremål den tiden de er hos dere. Interessert? Ta kontakt med 4H i fylket for mer informasjon og registreringsskjema, se informasjon på Norske 4Hs hjemmeside.

Det er også laget egen infobrosjyre om det å være vertsfamilie

  

 


  Til hovedsiden